ჩვენს შესახებ

#1

ჩვენი იდეები მუშაობს თქვენთვის!!!

სარეკლამო კომპანია ,,Grafix“ 2014 წლიდან ფუნქციონირებს. ამისდა მიუხედავად სწრაფად პროგრესირებს და მიჰყვება საზოგადოებისა და სარეკლამო ბაზრის მოთხოვნებს.

ჩვენი საქმიანობის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს პოლიგრაფიული პროდუქციის ოპერატიული დამზადება და ბეჭდვა. ჩვენი კომპანის მომსახურება გათვლილია როგორც იურიდიულ ისე ფიზიკურ პირებზე

#2

კომპანიის მიზანი

პარტნიორი კომპანიების პროდუქტების გაყიდვების გაზრდა, კომპანიებსა და მოსახლეობას შორის ნდობისა და თანამშრომლობითი ურთიერთობის ჩამოყალიბება, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება, მომხმარებლისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა და რაც მთავარია გულითადი დამოკიდებულება დამკვეთისადმი